среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Konstrukcja sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu poza kilkoma przypadkami.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak proponowane sztachety plastykowe na plot i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий